5plus2 Logo

Logotyp 5 plus 2

Grafický návrh logotypu pro nový týdeník, tvorba logomanuálu, návrh hlavičky novin týdeníku.

5+2 logo mock up 5 plus 2A5 horizontal Brochure Cover 5 plus dva maketa logo 5 plus2